Comisii de specialitate

Se organizează comisiile de specialitate din rândul consilierilor a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare, pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:

a) Comisia de specialitate pentru agricultură, economico – financiară, gospodărire comunală, a patrimoniului domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, în următoarea componență:
1) Koroli Fedor
2) Ioicaliuc Ilie Nicolae
3) Iurcut Iura
4) Dobes Iosif Ludovic
5) Mihali Anna

b) Comisia de specialitate pentru învățământ, sănătate, familie, activități social – culturale, culte, muncă și protecție socială, în următoarea componență:

1) Malearciuc Gheorghe
2) Dunca Ion
3) Hreniuc Vasile
4) Hreniuc Ruslan Ovidiu
5) Petrovai Ioan

c) Comisia de specialitate pentru protecția mediului, turism, protecția copiilor, tineret – sport, juridică și de disciplină, în următoarea componență:

1) Boiciuc Răzvan Vasile
2) Iurasciuc Sivia
3) Greceniuc Ioan

Ultima actualizare: 13:55 | 11.04.2024

Sari la conținut